Reisikindlustusest ja koroonaviirusest

Salva kindlustuse seisukoht 13. märtsi seisuga

Seoses WHO poolt Covid-19 viiruse pandeemiaks kuulutamisega kehtivad Salva Kindlustuse AS reisikindlustuse kindlustuslepingutele järgmised reeglid:

1. Klientidele, kes on 12.03.20 seisuga välismaal ja omavad 12.03.20 seisuga kehtivat kindlustuskaitset:
a) hüvitatakse igasuguse viirushaigestumisega (sh. koroonaviiruse) seotud ravikulud;
b) hüvitatakse välismaal karantiini sattumisega seotud lisakulud majutusele;
c) hüvitatakse karantiinist või haigestumisest tulenevad Eesti Vabariiki hilisema tagasireisiga seotud transpordikulud;

2. Klientidele, kes alustavad reisi 13.03.20 või hiljem ja kliendid, kes ostavad kindlustuslepingu 13.03.20 või hiljem:
a) koroonaviirusega seotud ravikulusid ei hüvitata;
b) karantiiniga seotud lisakulusid ei hüvitata;
c) koroonaviirusega seotud reisitõrke ja reisi ärajäämise kulusid ei hüvitata.

Seoses pandeemia väljakuulutamisega teeb Salva Kindlustus oma reisimüügi ärireeglitesse järgmise muudatuse:

3. Kuni olukorra stabiliseerumiseni Covid-19 viiruse osas võimaldame klientidel kindlustust osta vaid reisi ostmise päeval ja sellele järgneval päeval.

4. Juhul, kui kuupäev on varasem, siis kindlustuslepingu ostmine/müümine ei ole kahjuks võimalik.

Muudatus rakendub alates 13.03.20 vormistatavatele poliisidele.

Eestis viibides soovitame vältida füüsilist kontakti teiste inimestega ja käituda vastavalt Terviseameti juhistele.

Kuna Salva Kindlustuse ürituse ärajäämise kaitse ei kata koroonaviiruse tõttu välisriigis ärajäetud üritusega seotud kahjusid, siis kuvatakse Salva reisikindlustuse poliisl järgmise sõnastusega eritingimust: Käesoleva poliisiga ostetud ürituse ärajäämise lisariski kindlustuskaitse kindlustusjuhtumiks ei loeta ning hüvitamisele ei kuulu koroonaviiruse tõttu välisriigis ärajäetud ürituse tõttu tekkinud kahju.

Seesami kindlustuse seisukoht 18. märtsi seisuga

Täna kell 12.00 peatas Seesam reisitõrke müügi. Piirang hõlmab reisitõrke põhikaitset, laiendatud kaitset ja omal soovil tühistamist. Piirang hõlmab ka korduvreiside pikendusi.

Endiselt jääb võimalikuks sõlmida meditsiiniabi, pagasikindlustust ja vastutuskindlustust. 

Seni väljastatud lepingud kehtivad tingimustejärgselt. Meditsiiniabi kindlustuskaitse alusel hüvitatakse ka kindlustusjuhtumid, mille põhjuseks on covid-19.

Seesami kindlustuse info 14.03 kuni 18.03 kell 12.00 välja antud poliiside kohta ning varasemate poliiside kohta:

Reisimisega seotud ohud on jätkuvalt kasvanud ning valitsuse välja kuulutatud eriolukord paneb ka meid vaatama üle senise tegevuse. Mitmed kindlustusandjad on loobunud koroonaviirusega seonduvate juhtumite katmisest. Seesam jätkab reisikindlustuse pakkumist ka praeguses süngemas olustikus, kuid riske hoolikamalt valides. Siin mõned muudatused:

 • Alates 14.03 sõlmitud lepingutel kehtivad Seesami reisitõrke laiendatud kaitse ja omal soovil tühistamise lisakaitse üksnes juhul, kui reis on ostetud kuni 3 päeva enne reisikindlustuse sõlmimist. Näiteks 16. märtsil saab klient sõlmida laiendatud kaitse, kui reisi broneeringud ja kulutused on tehtud 13. märtsil või hiljem. Kui reisi eest ei maksta koheselt, arvestatakse ostmist sellest hetkest, kui klient on võtnud endale kohustuse reisi eest tasuda või teinud esimese osamakse.
 • Reis, mis pidi toimuma sissesõidu keeluga riiki (nt USA, Itaalia), kuid jääb ära, ei ole hüvitatavad ühegi kindlustuskaitse alusel (sh ei kehti kaitse lennuplaani muudatuse, ürituse ärajäämise, omal soovil tühistamise ega ka enne reisi haigestumise suhtes). Laiendatud kaitse alusel ja omal soovil tühistamise alusel on hüvitatav olukord kus kindlustatu oli sellises riigis enne keelu kehtestamist ning keelu tõttu tuleb varasemalt tagasi.
 • Juhul, kui Eestis kehtestatakse keeld riigist väljuda, ei ole reisi ärajäämine ühegi kaitsega kaetud. Selles olukorras on juhtumi põhjuseks valitsuse otsus, mitte kliendi soov reisist loobuda.

Ajaline piirang laiendatud kaitse ja omal soovil tühistamise kohta tuleb poliisitekstina.

Riigipiiride osa kohta täpsem info tingimustes punktis 7.3.

Reisikindlustusega on endiselt hüvitatavad:

 • Omal soovil reisi tühistamine – omal soovil tühistamise lisakaitsega, kui reisi sihtkohas pole sisenemiskeeldu
 • Ürituse ära jäämine – reisitõrke laiendatud kaitse alusel, kui reisi sihtkohas pole sisenemiskeeldu
 • Lendude ära jäämine/muutumine – reisitõrke laiendatud kaitse alusel, kui reisi sihtkohas pole sisenemiskeeldu
 • Karantiinis olemisest/tagasi tulemisest tekkivad lisakulud – reisitõrke laiendatud kaitse alusel
 • Ravikulud haigestumisest – meditsiiniabi kindlustuskaitse alusel

Reisitõrke juhtumiks EI OLE:

 • Reisi ärajätmine kartuses nakatuda
 • Välisministeeriumi soovitus sihtkoha riiki mitte minna või muu hoiatus
 • Karantiinis piirkonda ei lubata siseneda/väljuda või muu olukord kui riigipiiri/muud piiri ei lubata ületada (7.3)
 • Viirusepuhangu kuulutamine pandeemiaks või muu klassifikatsiooni muutus

Kui reisitõrke juhtum on toimunud vastavalt ülal olevale nimekirjale, hüvitatakse kahju vastavalt tingimustele. Kui reisitõrke juhtumit ei ole toimunud, ei hüvitata kahju. Lähemalt saate lugeda siit.

PZU kindlustuse seisukoht 4. märtsi seisuga

Tänaseks on Hiinast alguse saanud koroonaviirus levinud juba peaaegu üle terve maailma ja see teema tekitab inimestes väga palju küsimusi.

Jälgime olukorda igapäevaselt ning selle muutmisel edastame uuendatud infot. Olukorda selgitab PZU Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Kristo Õunapuu.

PZU Kindlustuse meditsiiniabi kindlustus katab viirushaigusesse haigestumisega seotud ravikulud. Sinna alla kuulub ka koroonaviirus, mis on samuti viirushaigus.  Kui klient viibib piirkonnas, kus on välja kuulutatud epideemia, siis on tegemist välistusega. Kulud diagnoosi määramiseks hüvitatakse igal juhul  ka epideemia korral.

Kui klient on juba reisil, siis  oleme otsustanud hüvitada seoses koroonaviiruse puhangu või sellest tingitud karantiiniga seotud lisakulud majutusele ja transpordile juhul, kui need on tekkinud.

 • Kui haigestumine ilmneb alles lennujaama turvakontrollis – nt avastatakse palavik ja tervislik seisund ei võimalda seetõttu reisi jätkata, siis juhul, kui tegemist ei ole epideemiaga, kehtib tavapärane reisi katkestamise kindlustuskaitse. Tegemist on kaitse alla kuuluva juhtumiga (kliendil tuleb reis katkestada või edasi lükata tervisest tulenevatel põhjustel). Sellisel juhul hüvitame lisakulud tingimustes kokkulepitud ulatuses.
 • Kui jäädakse maha lennust seetõttu, et rakendatakse täiendavaid turva- ja tervisekontrolli meetmeid, siis ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga. Palume hetkel varuda sellisteks kontrollideks tavapärasest kauem aega. Vastavalt üldistele välistustele ei kuulu sellisel juhul lennust mahajäämine hüvitamisele.

Planeeritavate reiside puhul on võimalik osta juurde lisakaitse, mis annab võimaluse reisist loobuda omal soovil ja ükskõik mis põhjusel. Juurde on võimalik osta veel ka lisakaitse, mis aitab ürituse ärajäämise korral. Siinkohal tuleb järgida seda, et kindlustuskaitse tuleb juurde osta hiljemalt 48 tunni jooksul peale esialgsete lennupiletite/reisipaketi eest tasumist või esialgse ettemakse tegemist.